Tuya Smart

Tuya gör detta genom att erbjuda en molnplattform som kopplar samman en rad enheter via IoT. Genom att bygga sammankopplingsstandarder överbryggar Tuya de intelligenta behoven hos varumärken, OEM:er, utvecklare och detaljhandelskedjor över ett brett utbud av smarta enheter och industrier.