Vårt breda utbud av vägglampor erbjuder många möjligheter.

Noggrant utförd fasadbelysning skapar en atmosfär, elegans och betonar byggnadens värde och värdighet. Alla våra armaturer är utformade för att klara de utmanande klimat- och väderförhållandena i norr. Dessutom är vägglamporna enkla att installera och ansluta.

Olika byggnader kräver olika belysnings lösningar. Moderna byggnader och deras delar kan markeras annorlunda än äldre byggnader. Kilar och ljusmönster kan till exempel användas i ny och modern byggnad - medan det i en äldre byggnad är bättre att hålla sig till en mer dämpad tonvikt på detaljer eller ytor. Förutom byggnadens ålder påverkar dess färg och stil valet av vägglampa och deras färg.

Fasadbelysning kan användas för att belysa omgivningen, detaljer eller stora ytor i ett hus. Fasadbelysning bör dock inte överdrivas och bör inte orsaka ljusföroreningar i miljön. En byggnad som sticker ut för mycket från omgivningen sticker knappast ut till dess fördel.