Nätverks produkter

Ett nätverk är en samling datorer, servrar, stordatorer, nätverksenheter, kringutrustning eller andra enheter som är anslutna för att möjliggöra datadelning.