LED Industri Belysning

LED Industri och LED fastighets Belysning.

Industriell belysning har en direkt koppling till produktivitetstillväxt och minskning av fel och olyckor. Bättre produktivitet och felfrihet blir direkt mer pengar.

Inom industrin måste det finnas tillräckligt med ljus, även om anläggningarna är stora och frestelsen att spara på kostnaderna är stor. I krävande miljöer kräver belysning inte bara kraft utan också hållbarhet.

I industrilokaler är det önskvärt att få så mycket ljus som möjligt från en armatur. Behovet av energibesparingar betonas i stora hallar som annars förbrukar mycket el. LED-belysning är en energieffektiv lösning. 

Dessa passar även som ridhusbelysning, fastighetsbelysning och vagnhallar mm.