Led gatubelysning

Gatubelysning eller vägbelysning är belysning som ställs bredvid en väg och hålls på i skymning och mörker. Förutom vägar kan även andra föremål belysas, såsom byggnadsfasader, parker, annonser och monument. Syftet med gatubelysning är att förbättra bostadsområdets allmänna säkerhet och komfort, förbättra trafiksäkerheten och minska olyckor på natten.

Vägbelysning förbättrar den allmänna säkerheten och komforten i bostadsområden och minskar olyckor i mörkret med cirka 30 procent. Det genererar också kostnadsbesparingar genom minskade olyckor och kortare restider när körhastigheterna ligger nära dagsnivån. Belysningen av fasaderna, monument och statyerna i byggnaderna betonar i sin tur deras historiska och konstnärliga värde och ökar gatornas komfort.