Fakta om LED-lampor

Besparing med LED-Lampor vs vanliga Glödlampor.

Totalkostnad glödlampa: (1,40 1,40 kr/kWh x 25 000 timmar x 0,060 kW ) + ( 5 kr x 25 st ) = 2225 kr  

Total kostnad LED lampa ( 1,40 kr/kWh x 25 000 timmar x 0,007 kW + ( 32,50 kr x 1 st) = 278 kr

Besparing per LED Lampa 1947:-


Har du 10 lampor idag som du byter ut till LED spar du 19470 kronor


Från watt till lumen 

När du ska välja lampa så titta i första hand på hur mycket ljus lampan ger. Detta visas som lumen. Här kan du jämföra med den gamla glödlampan så att du lättare kan välja en lampa som ger så mycket ljus som du vill ha.

Vi är vana vid att välja lampa utifrån sockel storlek och antal watt. LED-lampor, lågenergilampor och halogenlampor är alla energieffektivare än glödlampor. Det betyder att de använder mindre energi för att ge lika mycket eller mer ljus.
När du ska välja lampa så titta i första hand på hur mycket ljus lampan ger, detta kallas ljusflöde och visas i lumen vilket ofta förkortas lm.

I tabellen nedan kan du se ljusflödet, hur många lumen lampan ska ha för att du ska få lika mycket ljus som till exempel en 25 watts eller 60 watts glödlampa gav. Motsvarande siffror finns även för reflektorlampor på 12 volt och 230 volt.
 


 

Täckningsområde (m²) 

LED-glödlampor
Lumen Täckningsområde (m²)
2W
150Lm 1-3㎡
3W
250Lm 2-4㎡
5W
400Lm 3-6㎡
7W
600Lm 6-8㎡
9W
800Lm 8-10㎡
12W
1000Lm 12-15㎡
15W
1200Lm 15-18㎡
18W
1500Lm 18-20㎡

LUMEN
Lumen är SI-enheten för ljusflöde och har enhetssymbolen lm. En ljuskällas intensitet mäts i candela. Från lumen kan man dessutom härleda enheten lux. 

En lumen motsvarar det totala ljusflödet, lika med intensiteten (mätt i candela) multiplicerat med den rymdvinkel (mätt i steradianer) i vilken ljusets utsänds:
 

1 watt led motsvarar

 1 lumen  = 1 candela x 1 steradian  

Glödlampa  vs  LED-Lampa. 

Glödlampa  LED 
12W  1,5W 
25W  3W 
40W  4,5W 
60W  7W 
75W  8,5W 
90W  10W 
100W  11W 

Kelvin Skalan

Kelvin skalan

Valet av färgtemperatur för dina LED-paneler beror på användningsområdet och den stämning du vill skapa. Låt mig guida dig genom några alternativ:

2700K (Extra varmvitt ljus): Ger en inbjudande och varm atmosfär, likt en tidig soluppgång. Passar bra för mysiga hemmiljöer.
3000K (Varmvitt ljus): Skapar en välkomnande och varm belysning. Detta är den mest valda färgtemperaturen för privata hem.
4000K (Neutralt vitt ljus): Upplevs som fräscht och passar särskilt bra för arbetsbelysning eller utrymmen där du vill ha ett piggt, klart ljus – som till exempel i hemmakontoret.
6000K (Kallt dagsljus): Genererar ett aningen blått och kallare sken. Användbart om du vill återskapa kallt dagsljus.

Olika IP klasser
 

IP 65 Dammtät och spolsäker. 

IP 66 Dammtät och spoltät. 

Första siffran. 

Skydd mot beröring och inträngande föremål. 

Klassning  Beskrivning 
IP0X  Oskyddat 
IP1X  Minst 50 mm i diameter 
IP2X  Minst 12,5 mm i diameter ("Provfinger")  
IP3X  Minst 2,5 mm i diameter 
IP4X  Minst 1 mm i diameter 
IP5X  Dammskyddat 
IP6X  Dammtätt

 

Andra siffran. 

Skydd mot inträngande vatten. Inget vatten får tränga in i en sådan mängd eller på ett sådant ställe att tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras. 

Klassning  Beskrivning  Detaljer 
IPX0  Oskyddat 
IPX1  Droppskyddat (endast vertikala droppar)  Test: 10 minuters Vatten som motsvarar 1 mm regn per minut 
IPX2  Droppskyddat vid max 15° lutning  Test: 10 minuters Vatten som motsvarar 3 mm regn per minut 
IPX3  Strilsäkert  Test: 5 minuters vatten volym: 0.7 liter per minut Tryck: 80–100 kPa 
IPX4  Striltätt  Test: 5 minuters vatten volym: 10 liter per minut Tryck: 80–100 kPa 
IPX5  Spolsäkert  Test: minst 15 minuters vatten volym: 12.5 liter per minut Tryck: 30 kPa från 3 m 
IPX6  Spoltätt  Test: minst 3 minuters vatten volym: 100 liter per minut Tryck: 100 kPa från 3 m 
IPX7  Vattentätt (nedsänkt i vatten)  Test: 30 minuters nedsänkning i djup av som mest 1 m mätt vid botten av anordningen, och åtminstone 15 cm mätt vid toppen av anordningen 
IPX8  Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)  Test: Nedsänkning i vattendjup som anges av tillverkaren, i allmänhet är största djup 3 m

 


Sockel Beskrivning 

E27 

E27 är vår vanligaste sockel, den är 27mm i diameter, längden kan variera något, men den brukar vara mellan 25-30mm lång. Äldre lampor/armaturer har som regel E27. Armaturer som ska ha lampor med denna sockel är avsedda för 220VAC.


 

E14

 

E14 är vår näst vanligaste typ av sockel. Smal skruv som har samma längdmått som E27 (25-30mm), men en diameter på 14mm. Vanlig i fönsterlampor och tak-kronor/kristallkronor. Kronljus har alltid E14 som sockel. E14 sockel är som standard avsedda för 220VAC.


 

T8 G13

T8 är den vanligaste lysrörs sockeln i Sverige.
 

 GU10 

GU10 är en bajonettsockel som inte skall skruvas runt utan sitter med bajonettsockel. Med 2 stift. 

Sitter oftast i infällda armarurer.


 


LED är idag en etablerad belysningsteknik och finns idag för de flesta användningsområden. Här informerar vi dig om de LED-lampor som finns med de flesta vanliga lampsocklar som du har i ditt hem.


Det är inte helt lätt att jämföra en LED-lampa med andra ljuskällor. För att få en korrekt jämförelse mellan en LED-lampa och en glödlampa bör man jämföralumen för att veta hur mycket ljus man får, det står på förpackningen.


LED-lampor har ingen värme i sin ljusstråle vilket kan vara en stor fördel i vissa fall, till exempel när man vill belysa känsliga föremål. Man får dock inte glömma bort att LED i sig genererar en hel del värme som måste ledas bort för att den långa livslängden kan uppnås och för att ljusflödet inte ska försämras för mycket. Detta är en av anledningarna till att LED-lampor kan se lite annorlunda ut jämfört med vanliga glödlampor. 
 
Mångas LED-lampor kan dimras, det anges på förpacknigen. Däremot är det inte säkert att den dimmer du har fungerar med din LED-lampa. Många av de dimrar som finns i hemmen är inte konstruerade för den nya tekniken så när man byter ljuskälla i en armatur som har en dimmer kan det vara skäl att också byta dimmer.

Energibesparingen
En genomsnittlig energibesparing är 80 % när man ersätter en glödlampa med en LED-lampa. Energibesparingen är alltså ungefär lika stor som med lågenergilampan. En LED-lampa med hög kvalitet har dock en betydligt längre livslängd än en lågenergilampa. 

FAKTA LED

Energieffektivitet: Lysdioder ger mer ljus per watt än vanliga glödlampor.

Färg: Lysdioder ger specifika färger utan att filter behöver användas, vilket blir billigare och enklare.

Tändtid: Lysdioder tänds direkt.

Dimbarhet: Lysdioder kan lätt dimmas, antingen med pulsbreddsmodulering eller genom att minska strömmen.

Värmeutveckling: Till skillnad mot andra ljuskällor avger lysdioder väldigt lite värme (infraröd strålning) som kan skada textilier och andra föremål. Överskottsenergi avges som värme genom nedre delen av lysdioden.

Mekanisk tålighet: Då lysdioder består av komponenter i fast form och saknar glödtråd tål de stötar och vibrationer bättre än glödlampor och traditionella lysrör.

Livslängd: Lysdioder kan ha en relativt lång livslängd; 35 000 - 100 000 användbara timmar jämfört med en glödlampa c:a 1 000 timmar, en halogenlampa 2 000 - 4 000 och en bra lågenergilampa upp till 15 000 timmar (under optimala förhållanden och med gradvis ljusnedgång).

Ljusspridning: Liksom de små lågvolts halogenlamporna kan lysdioder utformas så att de fokuserar ljuset till en stråle med viss spridningsvinkel, till skillnad mot glödlampor och lysrör som måste ha en extern reflektor för att samla upp och fokusera ljuset.

Tungmetaller: Lysdioder innehåller inget kvicksilver, till skillnad mot lysrör och lågenergilampor.